‘Dress for Success’ บูสต์พลังบวกให้งานดี-มีความมั่นใจด้วยยูนิฟอร์มที่ ‘ใช่’ สําหรับคุณ!

ทราบมั้ยว่า การแต่งกายและยูนิฟอร์มส่งผลต่อ ‘Self Confidence’ หรือความมั่นใจในตัวเองของคนเราอย่างน่าทึ่ง ยูนิฟอร์มไม่เพียงส่งผลต่อจิตใจ อารมณ์ และบุคลิกภาพของพนักงานเท่านั้น ทั้งยังสร้างความมั่นใจให้พวกเขา รู้สึกดีต่อตัวเอง และมุ่งมั่นที่จะประสบความสําเร็จในงานที่ทํา เมื่อพนักงานแต่งตัวดีและมีความมั่นใจในตัวเองย่อม ส่งผลให้คนรอบข้างและลูกค้าเชื่อมั่นในพวกเขา แม้แต่การสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แบรนด์ด้วยเช่นกัน


งานวิจัยของ The Wall Street Journal แสดงให้เห็นว่าการแต่งตัวดีช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน และ สร้างความประทับใจให้กับผู้อื่น ตัวอย่างเช่น การสวมเสื้อผ้าภูมิฐานหรือเนี้ยบ สามารถเปลี่ยนวิธีที่คุณโต้ตอบกับ ผู้อื่นได้อย่างน่าทึ่ง ทั้งยังส่งผลต่อการคิดวิเคราะห์ ความมั่นใจ และกล้าตัดสินใจมากขึ้น ในทางตรงกันข้ามผู้คนจะ ประเมิณคุณจากการแต่งกายเช่นกัน นั่นหมายความว่า เสื้อผ้าทําให้คุณดูสมาร์ท ทํางานเก่ง จนถึงดูมีอํานาจได้เลย


หนึ่งในทฤษฎีทางจิตวิทยาเกี่ยวกับการแต่งกายชื่อ ‘Enclothed Cognition’ ได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร Journal of Experimental Social Psychology โดย Hajo Adam และ Adam D. Galinsky นําเสนอประเด็นในการแต่ง กายที่เชื่อมโยงกับความหมายเชิงสัญลักษณ์ ภาพลักษณ์ และประสบการณ์ในการสวมใส่เสื้อผ้าเหล่านั้น (ไม่ว่าคุณ จะรู้ตัวหรือไม่ก็ตาม) ตัวอย่างเช่น พนักงานที่ใส่สูท ผูกไท จะรู้สึกว่าตัวเองน่าเชื่อถือ มีอํานาจ และมีความสามารถ มากขึ้น ขณะที่ยูนิฟอร์มกึ่งลําลองจะส่งผลให้พวกเขารู้สึกเป็นมิตรและเข้าถึงง่าย การศึกษาเดียวกันยังบอกด้วยว่า เมื่อคุณสวมยูนิฟอร์มที่ดูไม่ส่งเสริมภาพลักษณ์ มักจะส่งผลต่อความมั่นใจและประสิทธิภาพในการทํางานที่ลดลง

‘Team Spirit’ สร้างได้ด้วยยูนิฟอร์ม

เป็นความจริงที่ว่า เมื่อพนักงานมีแรงจูงใจในการทํางานมากขึ้น พวกเขาจะมุ่งมั่นทุ่มเททํางานมากขึ้นเช่นกัน นั่น คือเหตุผลที่ยูนิฟอร์มสามารถสร้างจิตวิญญาณความเป็นทีมหรือ Team Spirit และสร้างขวัญกําลังใจให้พนักงาน ได้อย่างมาก ยูนิฟอร์มสามารถสะท้อนภาพลักษณ์ขององค์กรโดยไม่ต้องมีคําพูดใด ๆ ซึ่งคงไม่ดีแน่หากปล่อยให้ พนักงานสวมยูนิฟอร์มที่คับหรือหลวมจนเกินไป เนื้อผ้ารีดยาก-ยับง่าย เป็นขุยง่าย สีซีดจาง หรือการดูแลรักษาที่ ยุ่งยาก อย่างการซักครั้งแรกผ้าก็หดและสีตกอีกต่างหาก ในทางตรงกันข้ามหากพนักงานสวมยูนิฟอร์มที่พอดีกับ รูปร่าง ช่วยเสริมจุดเด่นบนเรือนร่างและอําพรางจุดด้อยได้อย่างลงตัว จะช่วยให้พวกเขามั่นใจในตัวเอง เชื่อมั่นใน แบรนด์ แล้วยังส่งผลให้พวกเขารู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของแบรนด์ที่มีจิตวิญญาณความเป็นทีมที่แข็งแกร่ง


เมื่อพนักงานรู้สึกว่าตัวเองดูดีและมีความมั่นใจมากขึ้น พวกเขาจะขายสินค้าหรือให้บริการด้วยความภูมิใจในฐานะ ตัวแทนของแบรนด์ สิ่งนี้จะสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าและสร้างความประทับใจให้ลูกค้ากลับมาซื้อสินค้าและ ใช้บริการของแบรนด์ครั้งแล้วครั้งเล่า ขณะเดียวกับพนักงานก็สามารถสร้างยอดขายที่ดีได้เช่นกัน ในทุกครั้งที่พวกเขาออกไปพบปะผู้คนภายนอก พวกเขาจะรู้สึกเป็นเกียรติที่ได้นําชื่อเสียงของแบรนด์ติดตัวไปด้วย ดังนั้น ยูนิฟอร์ม ที่ดีจึงสร้างความมั่นใจ และความเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรที่มีภาพลักษณ์สง่างาม

ยูนิฟอร์มสะท้อนความเป็น ‘มืออาชีพ’

ในโลกของการทํางานเราต่างแสวงหาความเป็นมืออาชีพ และพนักงานที่มีความสามารถเหมาะสมกับตําแหน่งงาน ที่ได้รับ ยูนิฟอร์มจึงเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือสําคัญในการขับเคลื่อนความเป็นมืออาชีพของพนักงาน ในทางจิตวิทยายู นิฟอร์มทําให้ลูกค้าคาดหวังความเป็นมืออาชีพจากพนักงาน ไม่ว่าพนักงานจะให้บริการอย่างสุภาพหรือแสดงความ เป็นมืออาชีพเพียงใด แต่หากยูนิฟอร์มที่สวมใส่ไม่ส่งเสริมรูปร่าง บุคลิกภาพ ความมั่นใจ และไม่สะท้อนความเป็น หนึ่งเดียวกันของแบรนด์ อาจทําให้พนักงานดูไม่เป็นมืออาชีพและไม่น่าเชื่อถือได้เลย


หากต้องการออกแบบยูนิฟอร์มเพื่อสร้างความมั่นใจ ความเป็นมืออาชีพ และส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กร W2W พร้อมให้คําปรึกษาและออกแบบยูนิฟอร์มโดยดีไซเนอร์ชื่อดังของไทย ‘เอก ทองประเสริฐ’ ภายใต้มาตรฐาน การผลิตระดับสากลโดยบริษัทระดับท้อป 5 ของประเทศไทยที่มีประสบการณ์มาแล้วกว่า 27 ปี


🤗 ต้องการสั่งซื้อ หรือสอบถามสินค้า 🤗

☎ 02-196-2113 มือถือ. 080-269-6660 (คุณ)
📲 LINE : @WEARTOWORK
🌍 www.w2w.co.th

รับชมวีดีโอ