คุณเอก ทองประเสริฐ W2W ร่วมเป็น Guest Speaker ในหัวข้อเสวนา “Innovation + Design for Sustainable lifestyles products” ร่วมกับกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP)

เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2566 เวลา 13.30 น. – 14.30 น. @Siam Paragon กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) จัดเสวนาหัวข้อ “Make ~IM~Possible : OTOP & MSMEs Fashion Go Global – ต่อยอดแฟชั่นท้องถิ่น สู่เวทีโลก… เราทำได้?” เพื่อร่วมผลักดันและขับเคลื่อแฟชั่นไทยด้วยแนวคิด sustainable Design พร้อมสนับสนุนด้านข้อมูลตลาดต่างประเทศ เงินทุนอุดหนุน การช่วยหาพันธมิตร และการให้คำแนะนำในการเติบโตได้อย่างยั่งยืน

ร่วมเสวนาโดยคุณนิศาบุษป์ วีรบุตร ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการค้าสินค้าไลฟ์สไตล์ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์, อ.เอก ทองประเสริฐ Designer Director of OTOP Premium go Inter ปีที่ 8, เจ้าของแบรนด์ เอก ทองประเสริฐ, Sculpture Studio และ W2W, คุณปรเมศร์ สายอุปราช เจ้าของแบรนด์ Mr.Leaf Thailand, คุณกัณญเนศ พรมะธานชัย แบรนด์ Yanet Design และ ดร.เรืองลดา ปุณยลิขิต